Forside In English billede Få teksten læst op
Få teksten gjort større  Vis indhold med lille skriftstørrelse Vis indhold med mellem skriftstørrelse Vis indhold med stor skriftstørrelse
 
Arbejdsmiljøklagenævnet

Arbejdsmiljøklagenævnet

Arbejdsmiljøklagenævnet

Arbejdsmiljøklagenævnet - AMK - er oprettet i 1999 ved arbejdsmiljølovens § 81 a.

 

Sekretariatet for Arbejdsmiljøklagenævnet er placeret i Ankestyrelsen. 

 

Uafhængig forvaltningsmyndighed 

Nævnet er en forvaltningsmyndighed. 

 

Arbejdsmiljøklagenævnet et et klagenævn under Beskæftigelsesministeriets lovområde. Nævnets formand er ansat i Ankestyrelsen og sekretariatesbetjeningen varetages af Ankestyrelsen, som hører under Social- og Integrationsministeriets område.

 

Ankestyrelsens Arbejdsmiljøkontor er således sekretariat for Arbejdsmiljøklagenævnet og kontoret forbereder sagerne til nævnsbehandling.

 

Arbejdsmiljøklagenævnet er ved behandlingen af de konkrete sager uafhængigt af Ankestyrelsen og Social-, Børne- og Integrationsministeriet

 

Formand for nævnet: Lisbet Jensen, der ligeledes er leder af Ankestyrelsens Arbejdsmiljøkontor.

 

Behandler sager om arbejdsmiljø, røgfri miljøer og visse beføjelser efter lov om miljøbeskyttelse

Klagenævnet behandler klager over afgørelser truffet af Arbejdstilsynet i henhold til arbejdsmiljølovgivningen, lov om røgfri miljøer og visse beføjelser efter lov om miljøbeskyttelse.

 

Det gælder også forvaltningsretlige spørgsmål, der knytter sig hertil.

 

Disse sager er tidligere behandlet og afgjort af Arbejdstilsynet.

 

Nævnet orienterer i nyhedsbreve mv. om afgørelser af principiel betydning, men har ikke deruover vejledende virksomhed. Læs nyhedsbrevene og årsberetning.

 

Antal sager

Nævnet behandler ca. 400 sager om året.

 

Sagsbehandlingstider

Sagsbehandlingstider i 2012 - i gennemsnit

Resultatmål: 5,8 måneder

Resultat i 2012: 4,5 måneder

 

Sagsbehandlingstider i 2011 - i gennemsnit

Resultatmål: 6,0 måneder

Resultat i 2011: 5,2 måneder

 

Sagbehandlingstider i 2010 - i gennemsnit

Resultatmål: 6,0 måneder

Resultat i 2010: 6,2 måneder

 

Hvem behandler sagerne

Sagerne forberedes til nævnets behandling i Ankestyrelsens Arbejdsmiljøkontor, som er sekretariat for Arbejdsmiljøklagenævnet.

 

Det er alene nævnet eller nævnets formand, som træffer afgørelser i sagerne.

 

Læs mere 

- Læs mere i Arbejdsmiljøklagenævnets årsberetning

 

- Læs mere i Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbreve  

 

- Se pjecen "Sager i Arbejdsmiljøklagenævnet"

 

- Tegn abonnement på nyhedsbreve mv. fra Arbejdsmiljøklagenævnet

 
Sekretariatet for Arbejdsmiljøklagenævnet er placeret i Ankestyrelsen
Arbejdsmiljøkontoret, Amaliegade 25 | Postboks 9080 | DK-1022 København K | Tel: 33 41 12 00 |
e-mail: amk@ast.dk | fortrolig e-mail: ast@ast.dk | Åbningstid: Man-fre kl. 9-15 | EAN nr. 57 98 000 35 48 21 |